25 oktober 2021

En tidning på kristen grundBöcker

Recension: Hirsch driver sina teser för långt

Bo Wettéus har läst “5Q” av Alan Hirsch

"5Q" av Alan Hirsch

Titel: 5Q – Att återaktivera den ursprungliga intelligensen och kapaciteten i Kristi kropp

Författare: Alan Hirsch

Förlag: 100 Movements Publishing (250 sidor)

Genre: Teologi

Finns det en enda nyckel som kan låsa upp den förlamning som den kristna kyrkan befinner sig i, framför allt i västvärlden? Finns det en enda struktur som, om den praktiseras, skulle innebära väckelse och konstant fungerande församlingar? Pastorn och konsulten Alan Hirsch tror det. I boken 5Q, översatt till svenska av ett team i Frälsningsarmén i Helsingborg, utvecklar han sina tankar.

Utgångspunkten är Efesierbrevet 4:1–16 där Paulus skriver om de fem tjänstegåvorna: apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Hirsch sammanfattar dem i termen APEHL och kallar det för “5Q – systemet”. Han skriver att han vill “återföra den permanenta revolution som har sitt ursprung i Ef. 4″, och menar att texten inte i första hand handlar om ledarskap utan om tjänst. När han betraktar de olika kyrkofamiljerna tycker han sig se en obalans i former och tjänster och han vill återinföra balansen i tjänster utifrån 5Q – systemet där alla fem tjänstegåvorna fungerar i ömsesidigt beroende av varandra. Han ser alla tjänsterna i funktion hos Jesus och eftersom kyrkan är Jesu kropp är det hennes uppgift att förverkliga samma tjänster i ömsesidighet och balans.

I boken utvecklar han bibliska, teologiska, sociologiska och allmänmänskliga motiv för sin uppfattning och menar att om inte samfund, kyrkor, församlingar och enskilda kommer fram till 5Q-systemet och får APEHL att fungera blir kyrkan långsamt institutionaliserad, förstelnad, inaktuell och går en säker död till mötes.

Det är flera som varit inne på Hirschs tankegångar, men i boken driver han teserna långt. Han menar att APEHL kan fungera i alla förhållanden till och med som mönster för tolkning av Bibeln, historien, nutiden och framtiden. Detta blir något snävt och många har visat på andra bredare tolkningsmönster i Bibeln som frälsningshistoria, förbundstanken, försoningstanken, Gudsrikestanken och Gudsfolkstanken.

Hirschs språk är ibland onödigt komplicerat och han upprepar sig ofta, men boken är intressant och tankeväckande och lämpar sig för att studeras främst i ledargrupper av olika slag. Ett mer attraktivt omslag skulle nog kunnat väcka större intresse för boken.

Bo Wettéus

Bo Wettéus recenserar böcker i Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Böcker

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar