04 december 2021

En tidning på kristen grundBöcker

Recension: Religionen ger begriplighet i kaos

Maja Karin Lindahl har läst “Den hälsosamma gemenskapen” av Peter Strang

"Den hälsosamma gemenskapen" av Peter Strang

Titel: Den hälsosamma gemenskapen: med människor, djur, naturen och något större

Författare: Peter Strang

Förlag: Libris (231 sidor)

Genre: Existentiell hälsa

Ordet “hälsosam” är nyckeln till vad som särskiljer Peter Strangs nya bok Den hälsosamma gemenskapen från andra böcker. Att leva i en fungerande parrelation ger bättre fysisk hälsa, närkontakt med naturen upprätthåller immunförsvaret och hundägare har lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar – men varför mår vi så bra av denna gemenskap? Som läkare, närmare bestämt cancerspecialist och forskare är det vetenskapen Strang vänder sig till för svar och han hänvisar till forskningsrapporter och samlade rön kring kroppsligt och psykologiskt välbefinnande.

Ett syfte med boken är att vidga bilden av vad samhörighet kan vara, bortom mänsklig kontakt. Både husdjur och naturen har visat sig ge upplevelser av att höra samman. Strang berör även frågan om människans samhörighet med en högre kraft, något han mött många gånger under sitt yrkesliv. Här söker författaren enbart svar hos religionspsykologin, den del av religionsvetenskapen som studerar tro på ett psykologiskt plan.

Det han finner motsvarar de egna erfarenheterna från patienter han vårdat: religionen ger begriplighet och struktur i kaos, tröst och trygghet och en känsla av gemenskap och mening. Svaren tycks med fördel gå att mäta. Men denna läsare vill påminna om att det inom teologin finns mer att utforska kring gemenskapens varför, inte minst den kristna förståelsen av Gud som treenig, som en evig gemenskap. Ändå är inte dörren stängd för mysteriet, exempelvis rymmer denna del några vackra och uppbyggliga berättelser om patienters möte med döden.

Resultaten är förstås inga strikta analyser, det här är en annan sorts bok, utgiven på det kristna förlaget Libris – de presenteras ofta som tankestråk från promenader i landskapet kring författarens lägenhet eller från samtal på en väns segelbåt. Han kallar själv boken för “personligt hållen om gemenskap och samhörighet” och blandar egna upplevelser och funderingar med konkret fakta. Det ger ett personligt tilltal och ett sammanhang och genomgående har boken en fin, nyfiken och positiv ton.

Maja Karin Lindahl

Maja Karin Lindahl recenserar böcker i Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Böcker