02 december 2021

En tidning på kristen grundBöcker

Att leka kurragömma med Gud

Birger Thureson har läst “Gud gömmer sig bakom en björk” av Britta Hermansson

Bokrecension: “Gud gömmer sig bakom en björk” av Britta Hermansson

Titel: Gud gömmer sig bakom en björk

Författare: Britta Hermansson

Förlag: Libris (195 sidor)

Genre: Teologi

Kan en människa leka kurragömma med Gud? Ja, menar förkunnaren och författaren Britta Hermansson. Det är rent av att rekommendera.

Britta Hermansson är en själavårdare som inte döljer sin egen sårbarhet. Men hon koketterar inte heller med de ärr som livet gett henne. Det kan vara en svår balansgång, men hon klarar den.

Titeln Gud gömmer sig bakom en björk är intressant. Han gömmer sig inte i ett träd, då hade det varit animism, utan bakom ett träd, som människans lekfulla partner.

Här associerar jag som läsare till Bibelns skapelseberättelse, där bristen på tillit gör att de första människorna gömmer sig bland Edens träd när Gud söker dem.

Britta Hermansson väjer inte för paradoxerna. Skörhet och smärta är inget hon försöker torka bort från livets svarta tavla med trosvissa floskler.

Men i Hermanssons bok är det Gud som gömmer sig bakom ett träd, av andra skäl än Adam och Eva. Också i hennes berättelse finns tilliten i en huvudroll. Medan trygghet är något man känner när omständigheterna faller på plats, så är tilliten något människan kan välja. När hon vågar tillit i sin relation till Gud så kan han försvinna ibland – i dödsskuggans dal, eller bakom en björk – utan att tvivlet på hans kärlek får sista ordet.

Kurragömmaleken är ingen lek där man blir bortvald. Det är en lek där man blir funnen. Av Gud. Och där man finner Gud – ofta på överraskande platser och oväntade sätt.

Britta Hermansson väjer inte för paradoxerna. Skörhet och smärta är inget hon försöker torka bort från livets svarta tavla med trosvissa floskler.

Förlusten, sorgen, kan ha ett ärende till den drabbade. Men även när ett sådant ärende inte kan skönjas, så är det möjligt att gå tillitens väg mot framtiden.

Det är, som jag uppfattar det, författarens budskap.

Britta Hermansson har skrivit en själavårdande bok, och hon har gjort det insiktsfullt, med humor och värme, och med ett språk som aldrig bygger hinder på läsarens väg.

Birger Thureson

Birger Thureson

Birger Thureson har skrivit opinionsartiklar i Dagen i många år. Han har en bakgrund som författare och journalist, bland annat på Dagen. Nu skriver han personligt om livet som pensionär under vinjetten 60+.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Böcker