Böcker

Recension: Elin och Thage – en oväntad vänskap

Birger Thureson har läst “Elin i mitt liv” av Thage G Peterson

Titel: Elin i mitt liv

Författare: Thage G Peterson

Förlag: Carlssons

Genre: Memoarer

Åldersskillnaden var 51 år. Men mellan den etablerade kulturpersonen Elin Wägner och sonen till kyrkovaktmästaren i smålandssocknen Berg växte det fram en oväntad vänskap.

När Thage G Peterson ser tillbaka på sitt liv som socialdemokratisk toppolitiker är hans bedömning, att författaren och akademiledamoten med det trassliga privatlivet haft ett avgörande inflytande på hans gärning.

Han är en god berättare och van skribent. Men det är något annat som ger liv åt boken Elin i mitt liv, nämligen känslorna. Kärleken till landsbygden i allmänhet och Bergs socken i synnerhet. Kärleken till det enkla och folkliga, till demokrati och jämställdhet. Och så den starka avskyn för våld och krig.

Alla dessa känslor, som han kom att dela med Elin, fanns naturligtvis inte utvecklade hos den lilla pojke som satt andäktigt lyssnande på en stol i köket i Hagtorpet, när hans pappa Edvin samtalade med bygdens berömdhet. Men där insöp den blivande ministern, riksdagsledamoten och talmannen nyttig kunskap om samhället.

Lite senare kom han själv att föra långa och ingående samtal om tillvaron med Elin, som han kort och gott kallar henne i boken. Ofta på en bänk under lindarna på kyrkogården, eller på vandring i bygden.

I ett sådant samtal kom de in på religiösa spörsmål. Man måste ha en religion, sa Elin. Men den måste leda till goda handlingar. Själv hade hon anslutit sig till kväkarna, vars enkelhet och pacifism attraherade henne.

Lundafödda Elin Wägner hade då flyttat från otrivseln i Stockholm till trivseln i sitt nybyggda hus i Bergs socken, där hon hade sina rötter på mors sida och i unga år vistats hos sin morbror, prosten Alfred Ekedahl.

Och där gav Elin den blivande toppolitikern grundläggande lektionerna i ämnen som demokrati och jämställdhet. Det var också hon som ingöt hans känsla för fredsarbetets betydelse, menar Thage G Peterson.

Nu tackar han henne i en bok som ger rika kunskaper – inte bara om två människors liv, utan också om samhällsutvecklingen i Sverige efter det andra världskriget.


Fler artiklar för dig