Böcker

Recension: Vägledning för den som söker en vuxen tro

Fanny Willman har läst “Med Gud i verkligheten” av Christoffer Abrahamsson

Titel: Med Gud i verkligheten: Bortom klyschor och fromma fasader

Författare: Christoffer Abrahamsson

Förlag: EFS Budbäraren (83 sidor)

Genre: Teologi

Vad händer med den tro som alltid varit självklar för en människa, när hon eller han sedan märker att förenklade svar inte längre håller för en äkta och ärlig gudsrelation?

Prästen Christoffer Abrahamsson skriver i sin nya bok ett vittnesbörd om just detta, att växa upp med tron, för att sedan tvivla och slutligen finna en Gud att förhålla sig till med mindre tvärsäkerhet och större ödmjukhet.

Christoffer Abrahamsson, Med Gud i verkligheten

Inspirerad av teologer och kristna tänkare som Peter Halldorf, Thomas Merton, Alexander Schmemann och Magnus Malm skriver Christoffer Abrahamsson korta kapitel om sin egen väg till att finna en Gud som kunde besvara hans fördjupade längtan.

Ett centralt tema är att vi kan möta Gud i allt, samtidigt som kyrkan ändå har en viktig roll. Hela livet angår Gud, eller kanske snarare angår Gud hela livet. En tillitsfull relation till Gud går inte ut på att fundera över vad man får eller inte får göra, utan präglas av en längtan att förena sin egen vilja med Guds, skriver Abrahamsson.

Språket är hela tiden vackert. Men ibland upplever jag, utan att sakna ett klämkäckt tilltal som riskerar att leda till just klyschor och fromma fasader, att den poetiska formen gör innehållet lite väl abstrakt för att kunna motsvara huvudtemat om att finna en tro i ett verkligt liv och i en verklig värld.

Jag själv har reflekterat över min uppväxt i kyrkan och det faktum att svaren liksom föregick frågorna. Att växa upp i kyrkan är att som barn få tillgång till ett språk som korresponderar med människans djupaste existentiella erfarenheter av sådant som synd, nåd och försoning.

Att som vuxen sedan återupptäcka både språket och de kristna praktikerna i relation till sin livserfarenhet, är avgörande för att hitta en tro som bär. Böcker som den Christoffer Abrahamsson skrivit kan ge andlig vägledning i sådan reflektion.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig