Böcker

Recension: Fräscha och utmanande perspektiv på NT-brev

Bo Wettéus har läst “En guide till Första och Andra Timotheosbrevet och Titusbrevet” av Victoria Vasquez

En guide till Första & Andra Timotheosbrevet och Titusbrevet av Victoria Vasquez.

Titel: En guide till Första & Andra Timotheosbrevet och Titusbrevet

Författare: Victoria Vasquez

Förlag: Bibeln i dag (108 sidor)

Genre: Bibelkommentar

Den som läser och studerar de så kallade pastoralbreven stöter ofta på två svårigheter. Den första är frågan om vem som skrivit breven. Kan det vara Paulus? Många menar att språket är annorlunda än i Paulusbreven och att beskrivningen av ledarskapsstrukturerna tyder på tiden efter Paulus. Andra hävdar med emfas att det är den store aposteln som skrivit de tre breven.

Den andra svårigheten är hur man ska tolka orden om att kvinnan ska ta emot undervisning, alltid underordna sig och att Paulus inte tillåter en kvinna att bestämma över mannen, utan hålla sig tyst och stilla. Är detta Guds ord till oss och i så fall, hur ska det tillämpas i dag?

I serien Bibelguiden är Victoria Vasques bok nummer 15. Kommentarerna är skrivna av unga teologer, kvinnor och män, och är enkla men mycket läsvärda. Böckerna passar mycket bra både i den personliga bibelläsningen och för studier i grupp.

Vasques tar ställning för Paulus i författarfrågan och hon ger en sund tolkning av hur orden om kvinnan som undervisare bör tolkas. Hon menar att orden handlar om att kvinnorna i församlingen påverkats av villolärare och därför uppträder olämpligt på olika sätt, vilket skadar relationerna i församlingen och blir ett dåligt vittnesbörd för de utomstående. Det handlar alltså inte om att Paulus förbjuder kvinnor från att ha auktoritets- eller lärandepositioner gentemot män.

Vasques utläggningar är trogna den bibliska texten och tillämpningarna, både på det enskilda kristna livet och församlingens liv, är fräscha, utmanande och rannsakande. Hon lyckas väldigt väl att både beskriva situationen för Paulus och hans båda efterföljare Timotheos och Titus och samtidigt för oss.

Betoningen ligger på det kristna ledarskapet, dess karaktär, utmaningar och svårigheter. Här finns mycket att samtala om i en tid av ledarskapskris i kyrka och frikyrka. Paulus betonar att äkta kristet ledarskap handlar först och främst om trovärdighet, hela relationer och karaktär och inte talang, gåvor, särskild andlighet, popularitet och numerär framgång.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig