Böcker

Svajig framställning när Paillard skriver om Jesus

David Nyström har läst “Som till en gud: om Jesu gåta”

Titel: Som till en gud: om Jesu gåta

Författare: Jean Paillard

Förlag: Libris förlag (282 sidor)

Genre: Bibelvetenskap, teologi

Till de tröskelnyfikna. Så lyder dedikationen i dominikanermunken Jean Paillards sista bok. Paillard, som avled 2016 vid nittiofem års ålder, efterlämnade ett oavslutat manus som nu har getts ut i bokform av Libris förlag. Som till en gud: om Jesu gåta handlar, som undertiteln antyder, om Jesus, och inbjuder till utforskning av och närkamp med de nytestamentliga texternas vittnesbörd om honom. Vad döljer sig bakom titlar som messias, David son, människoson och Guds son? Paillard menar sig inte försöka bevisa något om Jesus, utan syftet med boken är att skildra den “mognadsprocess” genom vilken Jesu efterföljare gradvis utvecklade en uppfattning om hans djupa identitet.

Ansatsen utgör både bokens styrka och svaghet. Å enda sidan är det som läsare befriande att slippa hårt drivna teser och i stället möta en ödmjuk röst och nyfiket ställda frågor. Paillard är inte läraren som förklarar hur allt ligger till, utan den engagerade medvandraren som pekar, väcker intresse och kommenterar omgivningar under färdens gång.

Å andra sidan innebär greppet att bokens ärende tidvis blir otydligt. Framställningen sviktar mellan litterära analyser av källmaterialet och punktuella försök till historisk rekonstruktion. För det är inte så att slutsatser saknas. Paillard uttalar sig, ofta opåkallat, om bibliska berättelsers historicitet och lyfter gärna fram skillnader i evangeliernas olika framställningar, men valet av problematiseringar tycks sakna konsekvens och metod. Ibland citeras forskning, om än mycket summariskt, men i andra fall tillåts kraftigt omdebatterade uppgifter att framställas som fakta. Det ger en olycklig svajighet till framställningen.

Som till en gud kan ändå läsas med god behållning av den intresserade. Språket är ledigt och tidvis vackert, och den mjuka och innerliga tonen väcker både tanke och känsla. Sista sidan stängs med en kvarvarande längtan efter att utforska mer.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig