Böcker

Hon går på djupet med kallelsen

Per-Johan Thörn Wistrand har läst “Ditt ord lyser väg” av Maria Ahlriksson

Titel: Ditt ord lyser väg

Författare: Maria Ahlriksson

Förlag: Bornelings (368 sidor)

Genre: Andaktsbok/teologi

Boken handlar om kallelse. Ett ord som kan vara förknippat med de mest skiftande upplevelser. Kanske pekar det på möjligheter att få arbeta för och med Gud, att “komma till sin rätt” i en församling eller i internationellt missionsarbete. Kanske skapar det känslor av krav och belastning.

Oavsett vilka utgångspunkter läsaren har (säkert flera) vrider och vänder Maria Ahlriksson, som är pastor och samtalsterapeut, på begreppet och belyser det ur en rad synvinklar.

Formen är ett imponerande konsekvent upplägg där alla kapitel börjar på bokstaven B; från inledande “Betydelse” till avslutande “Bevara” där hjärtat hamnar i fokus på ett fint sätt. Däremellan via såväl “Beprövad” och “Bekräftade” som “Berg- och dalbana” och “Betesdadammen”. Varje kapitel avslutas med frågor och jag ser en röd tråd löpa genom andaktsboken; Hur kan jag tjäna Gud och hjälpa människor på ett sätt som stämmer med en sund Gudsbild och min egen djupaste identitet?

En nyckelmening mitt i allt tycker jag är: “Att hitta platsen för sin kallelse handlar om att hitta människorna som man är beredd att älska.” Och när författaren beskriver kallelsens plats som en “hemkomst” och en betydelsefull gemenskap, då lyssnar jag lite extra. Tyvärr hade boken behövt korrekturläsas mer.

När jag arbetar mig igenom den ganska långa texten tänker jag att den i första hand tilltalar människor som levt med en kristen tro samt frågor kring kallelse och Guds- och självbild ett bra tag. Jag rekommenderar den som underlag för gruppsamtal där flera personer kan hjälpa varandra framåt.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig