Böcker

Biskopen vill bota sekularisering med förnyelse av luthersk spiritualitet

Maja Karin Lindahl har läst “Kristus förkunnar vi: Så motverkas kyrkans inre sekularisering” av Karin Johannesson

Titel: Kristus förkunnar vi: Så motverkas kyrkans inre sekularisering

Författare: Karin Johannesson

Förlag: Argument (70 sidor)

Genre: Herdabrev

“Gör som Gud, bli …” ja vadå?

“Bli människa” har länge nog varit det givna svaret, nu lyfter biskop Karin Johannesson fram ett teologiskt alternativ: “bli Gud”. Inte för att det är någon motsättning mellan dem – de två förenas i Jesus Kristus – men för att det ger en riktning.

Kristus förkunnar vi: Så motverkas kyrkans inre sekularisering består av två föredrag som Johannesson hållit för Uppsala stifts präster och diakoner före och efter hon tillträtt som biskop och påminner på så sätt om de herdabrev biskopar traditionellt gett ut för att ge de vigda pastoral ledning. Titeln är “Kristus förkunnar vi”, hennes valspråk, hämtat från Kolosserbrevet. Boken i sig känns som vad den är, två hopfogade tal, men pedagogens uppmuntrande röst hörs igenom och tilltalet är personligt.

I den lilla boken adresseras ett specifikt problem i kyrkan i dag: de förändringsprocesser som beskrivs som en inre sekularisering. Johannesson hänvisar bland annat till Charles Taylor för att förklara vad förändringen innebär och menar att den gör det svårare att tro. Uppsalabiskopen finner botemedlet mot sekulariseringen inte långt borta utan i förnyelsen av en luthersk spiritualitet. I bokens första föredrag lyfter hon fram det för Martin Luther viktiga ordet nåd. Nåden får inte bli en billig variant utan mana i en förvandlande, helgande riktning.

Biskop Karin uppmuntrar till vidare samtal och i förlängningen kollektiva andliga övningar; en sådan är kontemplationen. Hon nämner även mystagogiken som blivit något av hennes kännetecken, det samlingsord för fördjupning i form av en undervisning som leder längre in i trons mysterium. Det hon skriver om längtar jag efter ska ske men jag vill lägga till att sekulariseringen inte är den enda andliga kris samtidens kyrka behöver bemöta, klimatkrisen är minst lika angelägen.

"Kristus förkunnar vi" av Karin Johannesson.
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig