Böcker

Ulf Ekman skriver manual om evangelisation i vår tid

Edel Irén Lappin har läst “Vänner emellan” av Ulf Ekman

Titel: Vänner emellan – att dela tron i en modern tid

Författare: Ulf Ekman

Förlag: Catholica (140 sidor)

Genre: Uppbyggelse

I sin nya bok Vänner emellan – att dela tron i en modern tid vill Ulf Ekman uppmuntra katoliker att evangelisera mera. Sedan Andra Vatikankonciliet, då kyrkan gick igenom en ”förnyelse”, har ordet evangelisation används mer i kyrkliga dokument. Även kardinalen för Stockholms stift, Anders Arborelius, understryker i förordet att kyrkan måste stå i evangelisationens tjänst: ”Kyrkan måste hitta sätt och vägar att nå ut till hela världen, överallt och alltid med sin evangelisation”

Boken är undervisande men innehåller även anekdoter och personliga vittnesbörd av olika människor som har evangeliserat eller kommit till tro genom andras evangelisation. Den samlar olika röster och perspektiv, men främst bidrar Ulf Ekman med sin erfarenhet, grundad i skriften och Katolska kyrkans katekes.

Ulf Ekman har nämligen en livslång erfarenhet av evangelisation, något som märks i boken. Ekman använder sig av sin bakgrund i evangelisk kristendom, närmare bestämt församlingen Livets ord, där mission var och är en central del av församlingens verksamhet, för att ge ett exempel på hur evangelisation kan fungera i praktiken.

Boken är främst riktad till katoliker i Sverige, men den kan läsas av alla kristna som vill ha en utförlig manual om hur man kan evangelisera i vår tid.

Katolska kyrkan har utvecklats mycket på detta område sedan Andra vatikankonciliet. Detta är ett fint exempel på hur olika samfund kan bidra med sina erfarenheter för att stärka varandra i den kristna kallelsen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig