Böcker

“Magnus Persson har ett viktigt ärende till Kristi kropp i Sverige”

Håkan Arenius har läst “Helkyrklighet” av Magnus Persson

Titel: Helkyrklighet – Om kyrkans fullhet

Författare: Magnus Persson

Förlag: EFS Budbäraren (300 sidor)

Genre: Dogmatik

Med begreppet ”helkyrklighet” har prästen och författaren Magnus Persson funnit ett pedagogiskt sätt att säga att olika traditioner och teologiska strömningar måste få komplettera varandra. En gemenskap är ”helkyrklig” om den rymmer reflektion utan att förlora sin passion, är karismatisk men inte fanatisk, förenar historisk liturgi med modern lovsång, och stillsam kontemplation med frimodig mission. En sådan kyrka söker efter sammansmältning snarare än organisatoriska förändringar. Den inser att den behöver traditionen för att överleva lika väl som traditionen behöver förnyas för att utvecklas. Det är en kristen plikt att upptäcka, omfamna och söka förmera en sådan helkyrklighet, menar författaren, utan att gå i polemik med någon.

Och ämnet ligger i tiden. Sveriges kristna rör sig i dag fritt över kyrkokartan och upptäcker nyfiket rikedomar i olika traditioner. Men det sker ofta oreflekterat. Därför behöver det som sker uttolkare och förespråkare. Magnus Persson är en god sådan.

Referenserna till författarens egen krokiga resa genom svensk kyrkogeografi gör framställningen trovärdig. Texten är både personlig och allmängiltig, både lärd och lättillgänglig. Författaren målar med beundransvärd stringens en bild av samtidens kyrka med hjälp av röster från hela kristenhetens mångfacetterade historia. Litteraturlistan innehåller ett 150-tal verk, men långt flera citeras. Lägg därtill otaliga bibelcitat.

Detta är en bok för kyrko- och församlingsledare och för var och en som vill hitta tolkningsnycklar till samtida svensk kristenhet. Magnus Persson har ett viktigt ärende till Kristi kropp i Sverige. Han skriver med den skriftlärdes insikt, en reformators glöd och en herdes ömhet utan att förfalla till mästrande kverulans. Så har varje kristen i någon form av ledarroll något att lära av den här boken.

Fler artiklar för dig