Böcker

Begriplig och engagerande reseguide för ett kristet liv

Tore Samuelsson har läst “På väg – med frälsningen som mål”

Titel: På väg – med frälsningen som mål

Författare: Niclas Ljung

Förlag: Libris (140 sidor)

Genre: Teologi / Andlig vägledning

Den systematiska och heltäckande På väg – med frälsningen som mål är en behändig reseguide på 140 sidor som absolut har sina poänger. Författaren Niclas Ljung har ett medellångt pastorsliv med fokus på ungdomar bakom sig, vilket märks på det begripliga språket med bra flyt. Han har vuxit upp i svensk frikyrka och refererar flitigt till detta i sina exempel och reflektioner.

Boken har ett pedagogiskt upplägg. I tre huvuddelar och 12 kapitel får läsaren möjlighet reflektera över att Livet är en vandring, hur man får En bra start och går Vidare på vägen. De olika underavsnitten är flaggade dag 1–36 för att boken ska kunna användas som studiebok, enskilt eller i grupp. Författaren positionerar sig som ”karismatisk evangelikal” och vägleder steg för steg om begrepp som synd, omvändelse, tro och gärningar, dop och den helige Ande.

Ljung drar sig inte för att dela egna upplevelser och tankar. Han bearbetar och modifierar en del frikyrkliga ”sanningar” som att dopet främst är bekännelse och manifestation. Om boken används i församling och smågrupp kan den absolut ge underlag för spännande diskussioner. Ljung pekar visserligen med hela handen men på ett ödmjukt och inbjudande sätt, och är inte rädd för att vara självkritisk.

Författaren engagerar med sitt bildspråk och kreativa formuleringar som ”frälsningen är vägen vi går på och inte en hållplats vi besöker” och den grekiska världsbilden satte ”sina flottiga fingeravtryck på Guds församling”. De många bibelreferenserna – både Nya och Gamla testamentet – vävs smidigt in i texten. Ryggraden är ordet paripateo som används 31 gånger i Paulus brev. Det tolkar författaren som ”vandra”, trots att bibelöversättningar använder olika ord på olika ställen: tillhör, använder, drivs, handlat, levde, göra och så vidare. Bra att listan finns som appendix.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig