Böcker

Traditionella betraktelser i kåseristil

Tore Samuelsson har läst “Ett varv djupare” av Martin Fredh

Titel: Ett varv djupare

Författare: Martin Fredh

Förlag: Artos (198 sidor)

Genre: Teologi / Andlig fördjupning

Ett varv djupare är en snygg bok; såväl titel som omslag väcker nyfikenhet. Baksidestexten är kryptiskt lockande och kapitelrubrikerna ofta klurigt formulerade; “Say yes to the dress”, “Om att leva för att göra öl eller tvärtom” och “Katten, Nathan och Dag”.

Författaren – 40+ och präst i en samarbetskyrka EFS/Svenska kyrkan – vill erbjuda andlig fördjupning under en årscykel. Därav titeln och omslagsbilden på en rostig skruv som kan skruvas ett varv till i en gammal planka.

De 52 avsnitten associerar fritt till kyrkoårets teman, och inkluderar även andra texter än de i evangelieboken. Författaren inleder ofta de korta kapitlen med någon upplevelse eller reflektion för att erbjuda läsaren en röd tråd.

Boken är inte en predikosamling men vissa avsnitt är ganska traditionella betraktelser. En del förkunnande, andra mer tydligt reflekterande. I åtskilliga kapitel skapas mer av en kåseristil som både roar, oroar och fördjupar. Slutklämmen i boken är ett exempel på glimten i ögat. Fredh konstaterar att troligen sker Jesu återkomst innan Öster blir svenska mästare i fotboll.

Författarens flitiga användande av metaforer, berättelser och citat är bra, men liknelserna kan ibland kännas lite krystade som till exempel kopplingen mellan påhittade berättelser om fotbollsdomare och Bibelns syn på dömande.

Slutintryck: Boken erbjuder absolut möjligheter till fördjupning och många av texterna håller att läsas ett varv till.

Fler artiklar för dig