Kulturessäer

Många predikar alltför vagt om ”Gud” – vi måste tala om Fadern, Sonen och Anden

“Annars blir Gud förminskad, diffus och opersonlig”, skriver EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem utifrån Lausannedeklarationens första punkt, “Guds syfte”

Fler artiklar för dig