13 maj 2021

En tidning på kristen grundMusik

Norsk psalmgigant på svenska

Psalmförfattare Svein Ellingsen (1929–2020) kan sägas vara Norges Anders Frostenson. Sju av hans psalmer har letat sig in i den svenska psalmboken och nu finns också ett knippe av hans sånger i svensk översättning inspelade på en skiva av sångare och musiker från Betlehemskyrkan i Göteborg.

Fröet till psalmprojektet såddes en kall decembermorgon 2019 då författaren Magnus Malm höll en andakt för Robert Eriksson, pastor i Betlehemskyrkan, och några pastorskollegor. Malm delade ut ett lösblad med en psalm som han översatt från norska och så började han sjunga den. Alla blev starkt berörda. Psalmen var skriven av Svein Ellingsen, en av Norges största psalmister och Robert Eriksson blev övertygad att dessa psalmer måste vi få sjunga även i Sverige.

När så pandemin slog till våren 2020 föll många stolta planer om olika musikprojekt i församlingen. Men mitt i allt såg Robert Eriksson en möjlighet att organisera en skivinspelning. Att spela in musik i mindre grupper och Ellingsens psalmer blev ett självklart val.

Han hade då tillsammans med Betlehemskyrkans församlingsmusiker Ulrika Henkelman redan sökt upp ett antal fler Ellingsen-psalmer. Musikern och producenten Paul Biktor Börjesson knöts till projektet för att producera skivan och jobba med översättningar. Över 50 av Betlehemskyrkans egna musiker och sångare har sedan jobbat med skivan som fredag den 16 april ser dagens ljus. Albumet som ges ut av David Media heter som projektet: Någon skall vaka i världens natt – Ellingsen på svenska.

– Jag är fascinerad av att Ellingsen i sina psalmer skriver om människans svåra erfarenheter av sorg och ensamhet så rakt på. Livet får vara så svårt som det är i texterna. Och då upplever jag att hoppet, gudstron, lyser desto starkare både på och mellan psalmraderna. Och bakom varje liten formulering i Ellingsens psalmtexter finns en biblisk förankring, säger Robert Eriksson.

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar från Musik