Lärare: Evolutionsteorin är ibland kontroversiell

Det finns fyra olika inriktningar när det gäller innehållet i biologiundervisningen på gymnasiet. Och vissa lärare anser att ifrågasättandet av evolutionsteorin är ett problem.Det visar Maria Peterssons avhandling från Karlstads universitet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!