Läs hela påvens kungörelse

Dagen återger här hela talet där påven avslöjade sin avgång, i översättning av tidskriften Signums redaktion.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!