01 december 2021

En tidning på kristen grundLedare

Alla frågetecken är inte uträtade

Helt rätt beslut av paret Ekman. Men därmed är inte alla frågetecken uträtade, skriver Elisabeth Sandlund.

###
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

"För Livets ords skull – men också för svensk kristenhets trovärdighets – finns bara en utväg, att Ulf Ekman själv omedelbart tar initiativ till en omförhandling av pensionsvillkoren så att de hamnar på en rimlig nivå."

Citatet är hämtat ur en ledarkommentar tidigare i dag på Dagen.se när de uppgifter som Upsala Nya Tidning offentliggjort om ett mycket fördelaktigt pensionsavtal för Ulf och Birgitta Ekman stod oemotsagda. UNT hänvisade till information som getts på ett församlingsmöte nyligen om ett livslångt mycket generöst pensionsåtagande från församlingens sida gentemot dem och ytterligare tre medlemmar i den första styrelsen.

Enligt ett pressmeddelande från Livets ord sent på fredagseftermiddagen är det som borde göras redan gjort. Kort efter konversionen till katolska kyrkan i våras valde Ulf och Birgitta Ekman att avstå från de extra förmånerna – mellanskillnaden mellan pension och slutlön – och avser heller inte att i framtiden göra några ekonomiska anspråk med hänvisning till avtalet, heter det.

Helt rätt beslut av paret Ekman. Men därmed är inte alla frågetecken uträtade. Det finns församlingsmedlemmar som under lång tid ställt frågor om pensionsavtalet utan att få svar. Den information som gavs på församlingsmötet, kan inte ha varit tillräcklig tydlig när det gäller Ekmans villkor eftersom den gav upphov till en artikel i UNT med helt annat innehåll. Och trots att Livets ord bestämt hävdar att uppgifterna är felaktiga och pensionsavtalet överspelat dröjde det dygn (i UNT:s fall) och åtskilliga timmar (i Dagens) innan detta klargjordes.

I ett brev till Livets ords medlemmar på fredagseftermiddagen betonar församlingens pastor Joakim Lundqvist och ordföranden i Livets ord stiftelse Jonathan Ekman att deras "tydliga ambition är öppenhet, kommunikation och transparens i Livets ords arbete". De berättar att en rad åtgärder genomförs för att ytterligare stärka detta, bland annat genom att en extern nämnd tillsätts som ska ge rekommendationer om löner och förmåner till styrelsemedlemmar, pastorer och personer i chefsposition på Livets ord.

Allt sådant är av godo. Det gynnar Livets ord och indirekt, med tanke på församlingens storlek och betydelse, svensk kristenhets trovärdighet. Avtal av det slag som ingicks för paret Ekman och för andra måste tillhöra det förflutna. Ingen missunnar en pastor att kunna dra sig tillbaka med en pension på samma nivå som vad andra i motsvarande inkomstläge kan räkna med. Men när det blir påtagligt bättre än så är det inte konstigt att rykten uppstår och frågor ställs.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar