06 mars 2021

En tidning på kristen grundGästkrönikor

När kyrkligt ledarskap riskerar att krocka med dess identitet

Det är uppenbart att en reformation är av nöden.

Endast för prenumeranter

Judith Fagrell

Judith Fagrell är komminister i Skara pastorat och skriver gästkrönikor på Dagens ledarsida.

Fler artiklar