Gästkrönikor

Låt dig inte reduceras till en politisk konsument

När väljare tappar engagemanget är risken överhängande att vi blir konsumenter som politiker försöker “sälja in” sina politiska produkter till, skriver Niklas Piensoho.

Handen på hjärtat; Hur många av oss har läst regeringsformen? Visste du ens att den finns och att den är en av de fyra grundlagarna som styr all övrig lagstiftning i Sverige? Själv fick jag googla för att vara säker.

I regeringsformen står det att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Förutom att beskriva hur den politiska makten fördelas och utövas, slås också fast vilka rättigheter vi medborgare har och att domstolarna ska vara oberoende. Regeringsformen garanterar den samhällsordning vi har i Sverige.

Och som vanligt tiger hälsan still. Är det inte så de flesta av oss har tänkt om våra fri- och rättigheter? “Jag behöver inte ha så noga koll på dem, det ordnar sig säkert.” Men utvecklingen sedan den 24 februari i år, då Ryssland startade ett orättfärdigt krig mot Ukraina, har fått mig att inse att våra fri- och rättigheter inte kan tas för givna. De måste erövras, upprätthållas och befästas om och om igen.

Demokratin är inget självspelande piano.

—  Niklas Piensoho

Är demokratin felfri? Absolut inte. Leder den alltid rätt? Tyvärr inte. Men av alla system i vår brustna värld är det den med minst risker. Demokratin ställer alla maktutövare ansvariga inför en högre makt i form av folket. I mina ögon är det demokratiska systemet en mänsklig återspegling av vad Gud betyder för alla som har en sund tro, därav mitt engagemang för demokrati i församlingen. Man vet att man står ansvarig inför högre makt för allt man gör och säger. Det ger en ödmjukhet inför det egna uppdraget och skapar förhoppningsvis en öppenhet för korrigering.

När den exekutiva makten blir den yttersta instansen är det bara en tidsfråga innan korruptionen börjar urholka systemet inifrån. Nej, demokratin sätter en gräns för den exekutiva maktens möjliga självgodhet och fria val ställer alla makthavare till ansvar inför sina väljare.

Men demokratin är inget självspelande piano. Den kräver ett engagemang hos det folk varifrån makten ska utgå. När vi som väljare tappar engagemanget är risken överhängande att vi i stället blir konsumenter som politiker försöker “sälja in” sina politiska produkter till. Valrörelsen blir slående lik en marknadsföringskampanj med enda skillnaden att den produkt som vi förväntas köpa är ett parti och inte en pryl.

Jag vill slå ett slag för det demokratiska samtalet på alla nivåer. Som medborgare behöver vi engagera oss, samtala, bryta åsikter och lära oss att tänka nytt och tänka om. Vi får inte låta oss reduceras till politiska konsumenter. Då tar klagandet tar över och respekten för meningsmotståndaren försvinner. Nej, vi behöver inse att vi alla är makthavare genom vår rösträtt och att det med den makten följer ett ansvar som behöver vårdas och värnas.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig