Gästkrönikor

Var så modig du bara kan

Fyra principer att ha som checklista inför valrörelsen i Sverige, skriver Marie Demker.

Under de senaste veckorna har jag med sorg hört väljare i Frankrike som inför parlamentsvalen sagt att de inte tänkte rösta eftersom det inte spelar någon roll vem som vinner. De personer som framträtt har tillhört just de grupper i samhället som är mest beroende av den gemensamma välfärden. Nyligen hörde jag också pensionärer i Sverige som uttalade sig på liknande sätt. Omröstningen om vårbudgeten riksdagen spelade “egentligen … ingen roll”.

För några år sedan kom boken How democracies die (Så dör demokratier) av de amerikanska statsvetarna Steven Levitsky och Daniel Ziblatt och strax dessförinnan kom den amerikanske historikern Timothy Snyder med sin lilla bok Twenty lessons from the twentieth century (Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet). Dessa tre representerar det kanske bästa med USA; bildade, engagerade och kunniga akademiker som agerar i samhällsdebatten på vetenskaplig grund. Det finns all anledning att ta deras ord på allvar.

Levitsky och Ziblatt pekar på hur användandet av författningens och lagens bokstav snarare än dess anda undergräver ömsesidig tillit och tolerans. De ställer sig frågan om demokratin i dag dör i händerna på våra valda ledare snarare än genom statskupp och vapen.

Vår integritet och vårt oberoende är det viktigaste politiska kapital vi har som individer.

—  Marie Demker

Författarna ställer upp fyra steg på vägen mot demokratins död: 1. Avvisande av eller svag lojalitet till politikens grundläggande demokratiska spelregler, 2. Förnekande av de politiska motståndarnas legitimitet, 3. Tolerans för eller uppmuntran till våld, 4. Inskränkningar av mänskliga och demokratiska rättigheter (civil rights) för politiska motståndare och för medier. Dessa fyra är värda att ha som checklista när vi själva går in i en valrörelse i vårt land.

Snyder å sin sida betonar lärdomar från det europeiska 1900-talet. Han manar oss att inte böja oss för övermakten innan vi måste, att vaka över vilka ord vi använder, att alltid söka sanningen, värna privatlivet och att vara så modiga vi bara förmår. När en företrädare för delstaten Georgia stod emot påtryckningar för att “hitta” fler röster för Trump i rösträkningen 2020 gjorde han just det, var modig. Om ingen av oss står upp för friheten kommer vi alla att gå under i tyranniet. Vår integritet och vårt oberoende är det viktigaste politiska kapital vi har som individer.

Att tala nedlåtande om politiska val och institutioner, att utan grund påstå att politik inte spelar någon roll eller att medvetet stödja repressiva och totalitära idéer – det leder i förlängningen till att friheten inskränks för oss alla. Vår demokrati står och faller med vår förmåga att se dess värde och stödja den med alla de medel vi förmår.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig