Ledarkrönika

Hela 87 procent gav Dagen toppbetyg i trovärdighet

Felicia Ferreira: En relevant och nyanserad journalistik väcker förtroende

”Det är en förtroendebransch”. Uttrycket är flitigt använt om allt från politiken till näringsliv, kyrkor och civilsamhälle. Förtroende bör med emfas utgöra en självklar bas hos chefer, ledare och alla professionella såväl som ideella sammanhang.

I mediebranschen där Dagen verkar finns ytterligare ett värdeord som med rätta tävlar om topplaceringen för hela vårt existensberättigande: trovärdighet.

Trovärdighet är en av våra främsta prioriteringar. Vi är nämligen medvetna om att vår trovärdighet är en förutsättning för att våra läsare ska fortsätta att lita på oss och vi har kontinuerligt fokus på att förbättra våra arbetsmetoder och vår journalistik för att säkerställa högsta möjliga nivå av relevans, sanning, bredd, mångsidighet och nyanser i vår rapportering.

Men tycker våra läsare att vi lyckas?

I början på året genomförde vi en omfattande, oberoende läsarundersökning där vi frågade både prenumeranter såväl som icke-prenumererande besökare på Dagen.se vad de anser.

På frågan om i vilken utsträckning de svarande anser att Dagen är trovärdig gav 87 procent oss toppbetyg. En glädjande siffra i en tid där trovärdiga medier fått en allt viktigare roll.

Vi tror att trovärdigheten kommer först och förtroendet sedan. En relevant och nyanserad journalistik väcker i sin tur förtroende hos läsarna som med rätta ska kunna ställa höga krav på oss journalister och nyhetsredaktioner.

Att pröva vår tro och våra tankar är också en del av Dagens uppdrag.

—  Felicia Ferreira

På Dagen är vi självklart inte förskonade från att missa våra målsättningar och ambitioner. Vi kan brista i våra rutiner men har som ledord och ambition att inte lägga till något till en berättelse som inte finns, att ha flera oberoende källor som bekräftar varandra och att faktiskt alltid vara källkritiska. Att vara kritisk är trots allt inte ett syndabegrepp, det handlar om att reflektera med en slags intellektuell hederlighet.

Snart 78 år av oförtrutet arbete går vidare. Med fantastiska prenumeranter som ställer krav på oss såväl som ger oss stöd i med- och motgångar. Det finns tider då vi kritiskt måste rannsaka det vi gör, men också tider då vi få glädjas över att så många av våra läsare finner oss trovärdiga och att vårt hårda arbete märks och syns.

Från Lewi Pethrus till i dag har Dagen gått sin egen väg med en rapportering till för att göra skillnad i hela samhället. Att pröva vår tro och våra tankar är också en del av Dagens uppdrag.

Vår ambition är att Dagen också fortsättningsvis ska vara ett trovärdigt redskap som ger förnyad kunskap och nya argument i möten med vänner, troende eller tvivlare. Och att du som läsare ska känna en stolthet över det arbete som utförs.

Fler artiklar för dig