17 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Kyrkorna sitter i samma båt...

Hur mår ekumeniken i Sverige? Finns det enhet och ett varmt samarbete mellan kyrkor på samma ort? Eller går det över huvud taget att organisera gemenskap? Nya Dagen har tagit tempen. I serien ”Goda grannar?” berättar pastorer och medlemmar om hur de ser på sina kristna grannar.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar