17 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

”Samarbetet är väldigt gott”

Det är bättre att vara med och påverka än att stå bredvid. Det tycker pingstpastor Sven Svensson som samtidigt efterlyser en starkare bönegemenskap mellan kyrkoledarna.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar