07 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Anden sätter Jesus på rätt plats

Gud möter oss människor som individer, men i mötet med den helige Ande finns ändå vissa likheter. Bland de gemensamma nämnarna märks att Bibeln blir lättare att förstå och att Jesus hamnar i fokus. Anden gör oss också medvetna om synden i våra liv.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar