15 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Jesu födelse hade inte setts som möjlig i dag

Maria och Josef var unga när de blev föräldrar. Men de var allt annat än självupptagna, trots de besvärliga omständigheterna. I stället ger de prov på stor förtröstan och de är inte rädda att riskera sitt anseende inför människor.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar