28 februari 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Sund livsföring och en tro är bra för hälsan

Medicinsk forskning visar att religion är bra för hälsan. – Det är inte religionen i sig utan förhållningssättet till livet som är det viktiga. En positiv livsåskådning ger god hälsa, säger prästen och medicinprofessorn Kjell Kallenberg.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar