06 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Agera i ett tidigt skede om du misstänker alkoholmissbruk hos en anställd eller kollega

På www.alna.se finns fler goda råd, och möjlighet för enskilda och företag att testa om man själv eller arbetsplatsen har problem. Här är några exempel

Endast för prenumeranter
Fler artiklar