15 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Vård för både kropp och själ

När kris blir allvar suddas tydligen samfunds- och trosgränser ut. I flodvågens härjningar styrde inte kyrkotillhörigheten arbetet. Snabbt fanns ett 20-tal svenska präster på plats i Thailand för att hjälpa och stödja drabbade svenskar och andra. Lika snabbt utrustade församlingen Livets Ord i Uppsala flera läkarteam som på näst intill på katastrofens första dag kunde förvandla enkla kontorsbord till operationsbänkar och under de mest provisoriska förhållanden operera akut skadade människor. Ingen frågade patienterna efter religion eller hemhörighet. Här gällde det att rädda varje enskilt liv som kunde hjälpas.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar