14 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Stor mansdominans i samfundens ledningar

Pingströrelsen är sämst på att rekrytera kvinnor till styrelser på samfundsnivå. Frälsningsarmén verkar ha svårare att rekrytera män. Men Arbetsdagens genomgång visar att de kristna samfunden är mer jämlika än de börsnoterade bolagen på A-listan.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar