12 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Sverige lärde av Kanadas volontärverksamhet

Behoven är stora och resurserna små. För att Välfärdssverige ska fungera även i framtiden behövs ideella krafter. Volontärverksamheten i Frölunda växer snabbt och är redan en förebild för andra kommuner.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar