07 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Svalt intresse för kyrklig bank

Kyrkan i Sverige blir allt fattigare. Färre medlemmar och mindre pengar gör framtiden osäker. Kyrkor i andra länder har löst det med egen bank eller egen kapitalförvaltning. Men i Sverige är intresset svalt.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar