12 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Varannan friårsledig återfinns i kommunerna

Friåret var ett förslag som miljöpartiet drev fram i förhandlingarna med den socialdemokratiska regeringen och som började gälla från den 1 januari 2005. Beslutet innebär att en person med anställning kan söka friår från en månad upp till ett år med 85 procent av sin a-kasseersättning, medan en arbetslös får gå in på tjänsten med full lön. cÅtgärden har två huvudsakliga syften: Dels att ge anställda möjligheter till rekreation, kompetenshöjning eller annan personlig utveckling, dels att möjliggöra för arbetslösa att stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom det tillfälliga arbetet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar