06 mars 2021

En tidning på kristen grund



Livsstil

”De ser mig som förrädare”

För två år sedan var Ziar Abdullatif en traditionell muslim och visste inte att kristendomen fanns. I dag lever han ett helt annat liv. Han är 23 år gammal och driver ett kristet kafé i centrala Istanbul. Språkresan till England förändrade hans liv.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar