16 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Han kan korta vårdköerna på en månad

Människor ska inte behöva lida i onödan därför att vården inte klarar av att minska behandlingsköerna. Därför lanserar kyrkoherden i Fagersta Henrik Rydberg RKK, Rikskökansliet. – Det är god kristen diakoni att se till att vårdköerna kortas.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar