16 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Lydia har känt sig utpekad som ”juden” i hela sitt liv

När Lydia var sex år flyttade hon med sin familj till Wien, där hennes pappa och mamma missionärerna skulle grunda en ny församling. Inte så märkligt, kanske. Om inte pappa Hanoch hade varit jude, den planerade församlingen judekristen – och året 1936, då Hitler satt vid makten i Tyskland och förberedde det nazistiska övertagandet av sitt hemland Österrike.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar