17 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

”Mammans vård viktig för att klara stress som vuxen”

Ett människobarn är inte färdigt vid födseln. Det skulle egentligen behöva ytterligare två, tre månader i mammans mage, säger Annica Dahlström, hjärnforskare som intresserat sig för skillnader i hjärnan mellan könen. Utifrån sin forskning drar hon slutsatsen att pappor kan vänta med sin föräldraledighet tills barnet har blivit något år. Mamman har stor betydelse för det lilla barnet och är viktigare än pappan för barnets utveckling den första tiden. Det anser Annica Dahlström, professor i histologi och neurobiologi vid Medicinska fakulteten, Göteborgs universitet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar