08 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

”Vi vill vara nyskapande”

I Gilead i Göteborg är lovsången med och bygger församlingen. Nu kommer församlingens första skiva, och den är helt egenproducerad. Musikpastor Camilla Olsson hoppas att musiken ska bidra till väckelse i Sverige.

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar