17 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Cellisten som blev präst för döva

Beata Sandell arbetade som cellolärare och spelade i en orkester. I dag är hon präst för en teckenspråkig verksamhet inom Lunds stift. Hon ser gudstjänsten som ett konstverk och teckenspråket som ett konstnärligt språk och vill öppna dörrarna mellan döva och hörselskadade och öka delaktigheten i församlingarna.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar