14 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Eftersatt tillgänglighet för funktionshindrade

Att vara funktionshindrad i Göteborg tär på både kraft och integritet. Informationen är dålig och tillgängligheten eftersatt vid stora evenemangsbyggnader, kollektivtrafiken och på offentliga platser. Synsätt på människors värde och normen i samhället måste förändras.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar