15 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Pensionen ska vara etisk

– Det finns allt större efterfrågan på att kapitalplaceringar ska vara etiska. Det säger Karin Friberg, som är vice vd på KPA Pension. Det enda pensionsbolaget som satsar på enbart etiska placeringar. Förutom att bolaget får PR för sin etik, har de etiska placeringarna lönat sig rent ekonomiskt.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar