18 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

”Samhället kommer tvingas att förändras”

Många fler människor med utvecklingsstörning kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden, bara de får chansen. Conny Bergqvist, ombudsman på Riksförbundet FUB - föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, tycker att samhället förlorar mycket på att stänga denna grupp ute.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar