18 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Efter larmet

Agneta Salomonsson tar fasta på Jesu uppmaning att gå ut bland människorna och sprida hans evangelium. Hon lämnar gärna det slutna kyrkorummet och söker upp andra miljöer. Det var också ett av skälen till att hon för några år sedan sökte och fick tjänsten som den första polisprästen i Lunds stift.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar