15 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

- Un café au lait, s'il vous plaît*

På Språkcaféet i Göteborg kan man beställa kaffe på tiotalet olika tungomål. Och när det är språkkvällar består sorlet av allt från holländska och portugisiska till ryska och japanska. Adressen? Esperantoplatsen, naturligtvis.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar