17 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Gav liv åt andra

Hela 88 procent av svenska folket har i en undersökning uppgivit att de är positiva till att donera sina organ. Trots det är endast cirka 1, 5 miljoner personer anmälda till donationsregistret. Det finns ingen åldersgräns för den som väljer att anmäla sig, och du kan välja själv vad du vill ge vidare till andra.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar