15 april 2021

En tidning på kristen grund



Livsstil

– Vi behöver inte bekymra oss för om vi ska ’duga’ som donatorer eller inte

Ett extra kryss i en ruta. Annika Tibell vill att vi tar ställning till organdonation – gärna vid ett politiskt val.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar