13 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

- Men det handlar bara om att ge en liten bit av sig själv. Man vill ju dela med sig om man kan

Hösten 2005 opererades prästen Bengt Arvidson och hans son Jonas. Jonas fick Bengts ena njure. Men synen på transplantationer har inte påverkats av Bengts kristna tro, åtminstone inte medvetet. - För mig fanns det ingen tvekan att ställa upp, säger Bengt Arvidson.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar