02 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Höra till - utan egen hörsel

I nära 20 år arbetade Gunilla Persson på dövskolan i Mwanga, Tanzania. Hennes hjärta brann för barnen som ofta levt isolerade och utstötta, gömda för omvärlden. Genom skolan fick de ett värdigt liv. I sommar åker hon tillbaka - en av hennes gamla elever ska prästvigas.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar