14 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Äktenskapet som symbol

I juridisk mening är äktenskapet knappast lika viktigt i dag som för 300 år sedan. Ändå har det behållit sin dragningskraft. Forskaren Caroline Sörgjerd har sökt äktenskapets symboliska kärna.

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar