12 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Gick Jesus verkligen på vattnet?

Skapades världen verkligen på sex dagar? Predikaren säger att "allt är tomhet", men är det verkligen Guds budskap till oss? Det handlar om bibelsyn och tolkning - och en minskande tro på Bibeln som självklar auktoritet.

Endast för prenumeranter

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar